+48 61 28 55 915 garel@garel.com.pl

POLITYKA

Systemu Zarządzania Środowiskowego

Garel-Plast to firma produkująca folie polietylenowe i opakowania z foli polietylenowej. Jakość produkcji oraz  troska o środowisko naturalne traktujemy jako jeden z priorytetów w swojej działalności.

 Jesteśmy świadomi zagrożeń dla środowiska naturalnego wynikających z prowadzonej działalności. Chcąc zachować je w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń, wyznaczamy sobie następujące cele:

  • minimalizacja naszego oddziaływania na środowisko,
  • właściwe gospodarowanie odpadami,
  • przestrzeganie wszystkich wymagań prawnych dotyczących środowiska.

 Garel-Plast gwarantuje dostępność zasobów niezbędnych do osiągnięcia Celów Środowiskowych i w tym zakresie:

  • prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi ochrony środowiska,
  • minimalizuje środki chemiczne zarówno w produkcji, jak w zabiegach konserwacyjnych i sanitarnych urządzeń produkcyjnych, pomieszczeń itp.,
  • racjonalnie wykorzystuje zasoby uwzględniając minimalizowanie zużycia energii elektrycznej i wody,
  • wprowadza i ściśle przestrzega regulacji wewnętrznych związanych z ograniczeniem powstawania odpadów stałych i ciekłych,
  • systematycznie inwestuje w coraz to nowocześniejsze urządzenia, z nastawieniem na ich energooszczędność i inne czynniki sprzyjające ochronie środowiska,
  • edukuje pracowników i angażuje ich do działań sprzyjających ochronie środowiska,
  • wpływa na świadomość swoich dostawców w zakresie ochrony środowiska.

 Politykę Środowiskową Firmy realizujemy poprzez ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami ISO 14001:2015, doskonalenie technologii i procesów Garel-Plast tak, aby były one przyjazne środowisku oraz zaspokajały potrzeby i oczekiwania obecnych i przyszłych odbiorców oraz innych stron zainteresowanych, ciągłe angażowanie pracowników na rzecz nieustannej poprawy jakości oraz systematycznego podnoszenia ich kompetencji w zakresie ochrony środowiska, zapewnienie pracownikom warunków pracy i zasobów dla ciągłego rozwoju i unowocześniania organizacji.

 

Środa Wielkopolska, dn. 01.06.2022 r.