+48 61 28 55 915 garel@garel.com.pl

Polityka jakości

Przedsiębiorstwo „GAREL – PLAST Sp. J.” zajmuje się produkcją i sprzedażą folii polietylenowej oraz opakowań z folii polietylenowej.

 Celem firmy jest utrzymanie wysokiej jakości wyrobów z jednoczesnym respektowaniem zasad ochrony środowiska i wymagań prawnych oraz stały rozwój zgodny z wymaganiami klientów oraz otwartość na ich nowe potrzeby.

 Starannie zdobywana wiedza i wieloletnie doświadczenie w branży opakowań, dynamika i konsekwencja w działaniu, konkurencyjność cen, niezawodność dostaw,
a także rzetelny i życzliwy stosunek do kontrahentów pozwoliły nam w krótkim czasie poszerzyć grono naszych odbiorców. Jesteśmy skuteczni, mamy motywację i możliwości, a wyłącznym motorem naszego postępowania jest dbałość o interesy klienta i sprostanie jego wysokim wymaganiom.

 Stojąc w obliczu nowych wyzwań stawianych w zakresie jakości, chcemy dostarczyć naszym odbiorcom, zarówno obecnym jak i przyszłym, wyroby spełniające ich oczekiwania i gwarantujące zadowolenie.

 Politykę Jakości w naszej firmie zamierzamy realizować poprzez następujące cele strategiczne:

  • wzrost rentowności przedsiębiorstwa poprzez realizację produkcji przy udziale zmodernizowanych zasobów infrastruktury,
  • współpraca z rzetelnymi dostawcami, dobieranych poprzez sprawdzony system oceny dostawców oraz rozwijanie z nimi kontaktów na zasadzie partnerstwa
  • otwartość na potrzeby i oczekiwania klientów oraz badanie ich poziomu zadowolenia
  • wdrożenie programu szkoleń zapewniającego wzrost kwalifikacji, kompetencji
    i samorealizacji naszych pracowników
  • zwiększenie aktywności na rynku krajowym, poszukiwanie nowych kontrahentów – udział w konferencjach i imprezach branżowych
  • rozwój poprzez zmiany na stronie internetowej, czyli rzetelną informację o możliwościach produkcyjnych oraz próby dotarcia do jak największej rzeszy potencjalnych nowych klientów
  • dążenie do optymalnego wykorzystania posiadanych zasobów
  • okresową ocenę skuteczności i przyjętej polityki i założonych celów jak również całego systemu zarządzania jakością

 Przesłanie wynikające z założonych celów wymaga stałego zaangażowania wszystkich pracowników organizacji w rozwój Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015. W imieniu całego personelu i swoim zobowiązujemy się do aktywnego działania na rzecz utrzymania i doskonalenia skuteczności SZJ.

 

 Środa Wielkopolska, dn. 15.09.2021 r.